เครื่องจักร

APPLICATION
สาธิตขั้นตอนการใช้งาน และคุณสมบัติต่างๆของสินค้า เช่น ท่อขาไมค์ Flexible Arm, การดัดโค้งงอของท่อ Duct Hose A-Type, ท่อส่งลม 
Eco 400, 600, 900, Santoprene ท่อส่งลมร้อน และกันสารเคมีบางชนิด 

by.siampreflex

Visitors: 102,239